Nezařazené

Praha 10 zavádí zóny placeného stání

Zóny placeného stání, obecně známé jako „modré (parkovací) zóny“, budou na území MČ Praha 10 zaváděny od léta 2020. První etapa projektu startuje oblastmi Vinohrad a Vršovic (od 24. srpna), následují podetapy s pracovními názvy Strašnice (5. října) a Malešice (2. listopadu). Radnice nyní zveřejňuje samotný projekt, ke kterému mohou občané dávat podněty do 20. března, a to na podatelně Úřadu MČ Praha 10, nebo prostřednictvím mailové dresy parkovani@praha10.cz. 16. března budou obyvatelé Desítky se všemi náležitostmi zón veřejně seznámeni od 18:00 v Kulturním domě Barikádníků.

Okolo objektu Gutova 3317 budou modré a fialové zóny vypadat následovně:

Z výše uvedeného nákresu je patrné, že MČ Praha 10 počítá s umístěním modrých zón v celé ulici Gutova, včetně „zálivů“ s 11 místy (z toho 2 pro invalidy), jejichž polovina plochy je sice v našem společném vlastnictví, ale v Územním rozhodnutí vydaném před povolením stavby je uvedeno, že tato místa budou předána do správy TSK a tak se jedná o místní komunikaci a musíme na nich strpět veřejný provoz, nelze je vyhradit pouze pro potřeby vlastníků Gutova 3317, ačkoliv v projekt Gutova s těmito místy kalkuloval pro vyřešení Dopravy v klidu našeho objektu. V ÚR jsou taktéž zmíněna parkovací stání vedle ČS PRIM přístupná z ulice Na Hroudě. Jedná se o stání s kapacitou 10+6. Tato stání sice vybudoval Navatyp při stavbě našeho objektu, ale taktéž bylo podmínkou vydání ÚR tato parkovací stání předat TSK, takže se opět jedná o místní komunikaci ve správě města.

Projekt modrých zón vůbec neřeší parkovací místa na našich pozemcích, které se nachází u prodejny vysavačů – 14 stání (ačkoliv podle ÚR jich tam měl developer vytvořit 23) a u večerky, kde se nachází 11 stání.

Na základě upozornění od jednoho vlastníka s obavami, aby se pak tato parkovací stání nestala nájezdním prostorem pro živelné parkování zdarma cizích vozidel, začal výbor podnikat kroky, aby tato parkovací stání aktuálně označená jako veřejná účelová komunikace, byla odňata z veřejného užívání a bylo nám povoleno prostory uzavřít nebo alespoň pro nerezidenty objektu Gutova 3317 zpoplatnit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.